Floating Facebook Widget

Trening transformujący życie.

TRENING TRANSFORMUJĄCY  ŻYCIE  składa się z siedmiu modułów po pięć dni każdy. W każdym module koncentrujemy się na jednym centrum energetycznym, badając fizyczne, emocjonalne, psychologiczne i duchowe aspekty tego centrum.

Każdy moduł kończysz  z narzędziami do kreatywnego wyrażania siebie i manifestowania tego, co odkryłeś i zrozumiałeś w swoim codziennym życiu.

Praca podąża za spójną mapą systemu czakr i etapami rozwojowymi ludzkiej świadomości.

Podejście to jest dynamiczną równowagą między naukowym rozumieniem a duchową ewolucją, łączącą nowe odkrycia neuronauki i praktyki medytacyjne.

Moduły są kompletne same w sobie i można uczestniczyć również w każdym z nich osobno. 

Tylko w modułach dotyczących czakry 6 i 7 wymagamy udziału w co najmniej jednym z poprzednich modułów.

Celem tej pracy jest otwarcie całego naszego potencjału,  ponowne połączenie się z naszą naturą i zastosowanie tych wewnętrznych odkryć w codziennym życiu.

Jest to głęboka podróż do naszego wewnętrznego i zewnętrznego świata.

MODUŁY TRENINGU:
 • CZAKRA PODSTAWY – Odżywianie Korzeni
 • CZAKRA SAKRALNA – Uczucia i Emocje
 • CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO – Moc Istnienia
 • CZAKRA SERCA – Miłość, Relacje i Intymność
 • CZAKRA GARDŁA – Komunikacja i Kreatywność
 • CZAKRA TRZECIEGO OKA – Wewnętrzne Widzenie i Intuicja
 • CZAKRA KORONY – Świadomość, Duchowość i Cel Życia
Ten trening to proces uczenia się i rozumienia różnych wymiarów życia, w którym badamy dogłębnie wiele aspektów bycia człowiekiem, przechodząc przez wszystkie poziomy naszego doświadczenia:
 • Wola przeżycia i manifestacja
 • Przepływ i połączenie emocjonalne
 • Moc i energia
 • Miłość i związek
 • Komunikacja i kreatywność
 • Wewnętrzna wizja i intuicja
 • Świadomość i cel życia
I  MODUŁ:  CZAKRA  PODSTAWY - ODŻYWIANIE KORZENI

Instynkt Przetrwania, Uziemienie, Witalność, Zdrowie, Bogactwo, Podstawowe Lęki

Pierwsza czakra jest podstawą systemu czakr i stanowi początek ludzkiej świadomości. To nasza podstawa, ziemia, która nas wspiera i odżywia. Jest związana z naszym ciałem fizycznym i jego potrzebami, z naszym związkiem z materialnym światem i żywiołem ziemi. Jest powiązana z dnem miednicy, genitaliami, podstawą kręgosłupa, nogami i stopami.

Tematami pierwszej czakry są instynkty przetrwania, zdrowie, uziemienie, witalność oraz uczucie bycia w domu -  na świecie i w ciele.

Praca z tą czakrą polega na uczeniu się równoważenia popędów związanych z  instynktami przeżycia (jedzenie, sen, prokreacja) - z naszą zdolnością do bycia świadomym.

Kiedy naturalna równowaga pierwszej czakry zostaje zakłócona - przez powtarzający się stres  albo traumę - możemy nie czuć się w naszym własnym ciele jak w domu. Albo jesteśmy wtedy odłączeni od naszej fizycznej egzystencji  albo nadmiernie zidentyfikowani i zainteresowani ciałem i światem materialnym.

Czakra Podstawy i jej problemy rozwijają się głównie w okresie prenatalnym, w czasie porodu oraz w pierwszych 12 miesiącach po porodzie. Ta praca polega na uzdrowieniu starych ran, które miały miejsce w tym okresie naszego życia.

W I Module:
 • Przywracać uwagę do ciała. Reorganizować jego przepływ energetyczny przez ćwiczenia uziemienia: schodzenie w głąb ziemi, kości, nóg i stóp.
 • Przywoływać świadomość do naszych uwarunkowanych wzorców i przekonań wokół siły fizycznej i energii życiowej.
 • Uzdrawiać połączenie z naszym ciałem fizycznym i jego potrzebami oraz ze światem materialnym - zdrowiem, domem, finansami, pracą i środowiskiem.
 • Poznawać korzenie naszych podstawowych lęków, aby je uwolnić i ponownie połączyć się z mocą naszej instynktownej energii i woli życia.
 • Uczyć się podstawowych zasad "leczenia urazów", sposobów regulacji i rozładowywania energii związanej z zachowaniami obronnymi.
 • Pracować nad odzyskaniem naszego podstawowego prawa do posiadania i bycia tutaj. To jest sfera, w której wprowadzamy rzeczy do manifestacji i realizacji.
Pierwotna energia pierwszej czakry ma ogromną moc, witalność i wrodzoną inteligencję, która nie jest regulowana przez myślenie lub zrozumienie, ale po prostu przez bycie w ciele.

II  MODUŁ:  CZAKRA SAKRALNA - UCZUCIA I EMOCJE

Przepływ i Połączenie, Tożsamość emocjonalna, Zmysłowość, Przyjemność, Pożądanie, Potrzeby, Przynależność

Esencją drugiej czakry jest ruch i połączenie, jest związana z przepływem i bezkształtnością żywiołu wody. W tym centrum energetycznym zaczynamy doświadczać dualności, bezbronnego lecz potężnego wymiaru naszych uczuć, dynamicznego wzajemnego oddziaływania między energią i ciałem, naszego świata wewnętrznego i zewnętrznego.

Druga czakra znajduje się w podbrzuszu i splocie sakralnym, a związane z nią tematy to tożsamość emocjonalna, przyjemność i seksualność.

W tym wymiarze nabieramy świadomości innych osób i wkraczamy w złożony i bogaty świat, którzy wyłania się gdy angażujemy się w związki z innymi. Tu budzi się moc przyciągania przeciwieństw, moc, która budzi nasze emocje i pragnienia, chęci i potrzeby, uczucia i wrażenia.

Odczuwanie jest jednym z naszych podstawowych praw. Jeśli nie możemy czuć, to tworzymy wzorce, które uniemożliwiają nam doświadczać bogactwa i żywotności naszych uczuć i emocji.

Praca z druga czakrą to praca z emocjami, seksualnością i zmysłowością. Chodzi tu o wprowadzenie świadomości do naszych związkówktóre często są spętane przez zależności i wzorce pochodzące z ran emocjonalnych otrzymanych w dzieciństwie, z którymi jeszcze sobie nie poradziliśmy.

Czakra Sakralna i związane z nią problemy rozwijają się przede wszystkim między szóstym miesiącem a drugim rokiem życia, kiedy dziecko uczy się o związkach i emocjach poprzez kontakty z matką i innymi opiekunami.

W II Module:
 • Połączymy się z przestrzenią wewnętrznego dziecka i otoczymy je opieką. Nauczymy się identyfikować i rozumieć emocjonalne wzorce, które pochodzą z naszego dzieciństwa i kształtują nasze zachowanie w dorosłym życiu.
 • Nauczymy się czuć i akceptować uczucia i emocje, odnajdując kreatywne sposoby na odnoszenie się do emocji w nas samych i w innych.
 • Zbadamy sposób w jaki odnosimy się do własnych ciał i przyjemności, nauczymy się jak umożliwiać przepływ energii przez ciało, łącząc wewnętrzna jaźń ze światem zewnętrznym.
 • Odkryjemy nowe poczucie przynależności i rozluźnienia w związkach intymnych a także w związkach ze światem.
 • Zanurzymy się w bezkształtny wymiar brzucha i naszą zdolność poszerzania się i poruszania razem ze zmianami.
Wraz z uzdrowieniem Drugiej Czakry i oczyszczeniem emocji, energia zaczyna przepływać przez ciało w naturalny sposób i możemy doświadczyć przyjemności przez ruch, kontakt i seksualność. Zdrowa Druga Czakra pozwala nam poruszać się przez zmiany i odczuwać głębokie połączenie z ludźmi i życiem.

MODUŁ:  SPLOT SŁONECZNY - MOC ISTNIENIA

Wola, Autonomia, Asertywność, Zdecydowanie, Oryginalność, Radość, Entuzjazm

Trzecia Czakra jest często nazywana Czakrą Mocy i związana jest z ruchem na zewnątrz i mocą żywiołu ognia. Znajduje się w splocie słonecznym blisko przepony, żołądka, nadnerczy i wątroby.

W tej Czakrze rozpoczyna się proces indywiduacji, który daje nam możliwość doświadczenia osobistej woli i odnalezienia napędu do stworzenia takiego życia, jakiego pragniemy. 

Podczas tego procesu musimy pokonać nieświadome nawyki, które definiują naszą osobowość i wizerunek samego siebie.  Ten proces zachodzi przez mierzenie się z wyzwaniami, odwagę bycia wyjątkowym, poszerzanie własnych granic i ryzykowanie, że nasza integralność z własna prawdą spotka się z dezaprobatą otoczenia.

Splot Słoneczny to też miejsce z długą historią niezrozumienia i nadużyć, gdzie idea mocy jest wykorzystywana w świecie rywalizacji, porównań i osądów.

Wszyscy świadomie lub nieświadomie nosimy w sobie te energie. Czujemy się albo pełni mocy i chcemy kontrolować to co nas otacza, albo czujemy się bezsilni, słabi i kontrolowani. Jednym z tematów Trzeciej Czakry jest dynamika Dominatora i Ofiary – dwóch form zniekształconej mocy, które wywołują cierpienie i separację.

W procesie indywidualizacji Osądy i Projekcje odgrywają ważną i zazwyczaj nieświadomą rolę. Gdy zdajemy sobie sprawę z tego, jak osądzamy innych, to uświadamiamy sobie elementy nas samych (naszego psychologicznego Cienia), których się „wyrzekamy” i projektujemy na zewnątrz.

Poświęcamy dużo energii na tworzenie strategii pozwalających nam na ukrycie Cieni. Kiedy nauczymy się je identyfikować i akceptować to powracamy do stanu integralności i odzyskujemy dostęp do wspaniałego źródła energii, która może przemienić się w jasność i współczucie.

Trzecia Czakra i związane z nią problemy rozwijają się zazwyczaj od osiemnastego miesiąca do czwartego roku życia, kiedy dziecko zaczyna postrzegać siebie jako istotę odrębną od matki. Ta Czakra uaktywnia się ponownie u nastolatków.

W III Module:
 • Zbadamy radosną Energię Mocy, Siły i Woli w Splocie Słonecznym.
 • Nauczymy się identyfikować różne Strategie, których używamy jako Mechanizmów Obronnych. Zobaczymy czy te strategie stawiają nas w roli dominatora czy ofiary.
 • Zrozumiemy zjawiska Projekcji i Osądzania i poznamy sposoby na odzyskanie energii kiedy to się dzieje.
 • Odkryjemy i ujawnimy nasz „cień” i rzucimy światło na nasze mechanizmy.
 • Nauczymy się tworzyć silniejsze i zdrowsze poczucie własnego, osobistego istnienia, wyznaczać jasne granice i mówić Tak i Nie w odpowiednich momentach.
 • Doświadczymy tego, jak świadoma moc i siła może wspierać naszą zdolność do rozluźniania się i kochania.
Uzdrawianie Trzeciej Czakry polega na odnalezieniu równowagi między wdechem i wydechem, działaniem i relaksacją.

Kiedy obudzimy Czakrę Mocy, nabieramy dojrzałej świadomości siebie, w której łączy się obecność, godność i siła. Doświadczamy wolności i radości wiedzy o tym kim jesteśmy i wyrażania tego i nie potrzebujemy już zewnętrznego potwierdzenia.

IV MODUŁ:  CZAKRA SERCA - MIŁOŚĆ, ZWIĄZKI I INTYMNOŚĆ

Akceptacja, Czułość, Empatia, Współczucie, Równowaga przeciwieństw, Odnoszenie się

Czakra Serca jest na środku układu czakr i jest znana z równoważenia przeciwieństw takich jak: umysł i ciało, ja i inni, światło i cień, męskość i kobiecość, to co na zewnątrz i to co wewnątrz, ego i jedność.

To centrum ma zdolność obejmowania wszystkiego co istnieje bez osądzania. Jest miejscem w którym czujemy wzajemne połączenia między wszystkimi elementami naszego życia.

Czwarta Czakra jest związana z żywiołem powietrza i odnosi się do klatki piersiowej, serca, splotu sercowego, karku, ramion, dłoni i układu oddechowego.


Głównym zadaniem serca jest odnoszenie się do innych, co oznacza połączenie, współczucie i empatię wobec innych. Współczucie rozpuszcza osądzanie i skłania serce do otworzenia się.

Najczęściej występującą przeszkodą dla serca jest brak miłości do samego siebie, która jest podstawą intymności i równowagi między jaźnią i otoczeniem.  Serce pełne miłości i współczucia do samego siebie rozkwita do tęsknoty za dzieleniem się z innymi i otwiera się na dawanie jak i przyjmowanie.

Strach i żal blokują te reakcje a w końcu i samą czakrę serca. Kiedy przyjmujemy do wiadomości i wyrażamy nasz żal, serce otwiera się na swoją prawdziwą, kochającą naturę, a my wykraczamy poza dualność w stronę głębszego poczucia akceptacji dla siebie i innych.

Czakra serca kształtuje się w wieku od trzech do siedmiu lat, kiedy tworzymy swoją tożsamość społeczną.

W IV Module:
 • Zrozumiemy potrzeby naszych serc, to jak zostały zranione i jakie mają mechanizmy ochronne.
 • Nauczymy się rozpoznawać iluzje stworzone wokół miłości romantycznej i zrozumiemy wyższe znaczenie miłości.
 • Przyjrzymy się nieświadomym wzorcom dotyczącym różnych związków, w tym intymnych.
 • Odkryjemy i rozwiniemy zdolność Serca do synchronizowania się z sercami innych osób i wszelkim otaczającym nas życiem.
 • Odnowimy kontakt z sercem jako uzdrowicielem przez słuchanie jego mądrości i intuicji.
 • Nauczymy się jak kultywować miłość i uczynić z tego praktykę dnia codziennego.
Kiedy uzdrawiamy nasze serca i zdejmujemy z nich ciężar bólu, smutku i wzorców miłości, które nas ograniczają, odnajdujemy głębszą esencję miłości, która daje nam głębokie poczucie spokoju i ześrodkowania. Przechodząc ze stanu pragnienia miłości do stanu pozwalania na  miłość i kultywowania jej, możemy spotkać się z sercem drugiej osoby w prawdziwej intymności.


V MODUŁ:   CZAKRA GARDŁA – KOMUNIKACJA I KREATYWNOŚĆ

Wyrażanie, Rezonans, Harmonia, Wibracja, Jasna Komunikacja, Nowość

Piąta Czakra reprezentuje naszą kreatywną tożsamość i opiera się na sposobach w jaki się wyrażamy. Esencją tej Czakry jest odnajdywanie rezonansu i harmonii we wszystkimco wokół nas wibruje.

Jest związana z szyją, gardłem, ustami, szczęką i językiem, a jej żywiołem jest „dźwięk” (eter).

W procesie wychowania, nasz naturalny sposób wyrażania siebie często nie jest wspierany, a bywa wręcz tłumiony, przez co uczymy się odnosić do świata przez maskę naszej osobowości i przekonań.

Kiedy uczymy się udzielać przestrzeni naszej wewnętrznej rzeczywistości i wyrażać własną prawdę, zaczynamy świadomie komunikować się ze światem zewnętrznym, odnajdując odpowiednie słowa i sposoby wyrażania, które umożliwiają prawdziwe spotkanie.

Czysta komunikacja jest bezpośrednio związana z kreatywnością. Kiedy na nowo nawiązuję kontakt z własnym wnętrzem i wyrażam się w jasny sposób przez słowa, działania i obecność, to nie jestem już zniewolona uwarunkowaniami i sytuacją życiową. Przyjmuję odpowiedzialność i na nowo tworzę własna rzeczywistość.

Piąta Czakra rozwija się przeważnie między siódmym i dwunastym rokiem życia, kiedy tworzymy swój język i zaczynamy używać symboli wykraczających poza nasze bezpośrednie doświadczenie.

W V Module: 
 • Pogłębimy świadomość wewnętrznego świata poprzez Słuchanie Wnętrza i Wyrażanie na Zewnątrz. Nauczymy się słuchać tego, co dzieje się w środku, uziemić się i ześrodkować aby pozwolić temu, co się dzieje na wydostanie się i wyrażenie.
 • Otworzymy się na mówienie i słuchanie, nucenie i śpiewanie, poruszanie się i tańczenie – otworzymy się na wewnętrzną kreatywność aby wyrazić głębszą jaźń w autentyczny i spontaniczny sposób.
 • Poznamy etapy świadomej Komunikacji, odkrywając proste i skuteczne narzędzie wnoszące Jasność i Obecność do naszej Komunikacji.
 • Z uwagą przyjrzymy się strukturze naszych przekonań i nieświadomych wzorców i idei dotyczących nas samych i tego jak odnosimy się do życia.
 • Zrozumiemy z jaki sposób Komunikacja może wspierać kreowanie takiego życia o jakim marzymy.
Kiedy podejdziemy do pracy z komunikacją jak do świadomej zabawy, pozwolimy, by nasz głos wypowiadał prawdę i oswobodzimy naszą kreatywność – połączymy się, poszerzymy i zjednoczymy z innymi, tworząc nasz świat na nowo.

VI  MODUŁ:  CZAKRA TRZECIEGO  OKA – WEWNĘTRZNY WZROK I INTUICJA

Zdolność do widzenia i postrzegania, Jasność, Wyobraźnia, Intuicja, Zdolności parapsychiczne, Wgląd, Symboliczne myślenie, Abstrakcja, Sny i Wizje

Szósta Czakra zwana też Trzecim Okiem znajduje się w środku głowy na wysokości brwi. Związana jest z oczami, uszami i szyszynką. Jej esencja to zdolność widzenia i jasnego postrzegania. Żywiołem Szóstej Czakry jest światło.

Przez tę Czakrę możemy spojrzeć do wewnątrz i zobaczyć samych siebie, to co wykracza poza naszą tożsamość i ograniczone wzorce umysłu i osobowości. Gdy Szósta Czakra jest zamknięta, umysł staje się ograniczony, zmieszany, nie może się skupić, trudno jest odróżnić rzeczywistość od wyobrażeń, co prowadzi do kompulsywnych myśli, braku przestrzeni dla wyobraźni i niemożności utrzymania wizji.

Szósta Czakra rozwija się w okresie dojrzewania wraz ze zdolnością do symbolicznego i abstrakcyjnego myślenia. W tej czakrze poszukujemy światła świadomości i uczymy się skupić to światło tak aby widzieć wyraźnie. Ta energia skupia się w postaci obrazu, idei, wizji i działa jako plan dla tego, co chcemy zmaterializować w życiu.

W VI Module pracujemy nad:
 • Zrozumieniem „natury umysłu” i od-identyfikowaniem się od „procesów myślowych”.
 • Otwarciem naszej intuicji i użyciem jej jako przewodnika w życiowej podróży.
 • Rozróżnieniem Przebudzenia od Iluzji i Jasności od Zamętu.
 • Wzmacnianiem percepcji wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości, otwieraniem możliwości doświadczania życia z perspektywy szerszej niż nasze ograniczające wzorce osobowościowe.
 • Odkrywaniem negatywnych obrazów samych siebie i sposobu w jaki wpływają one na manifestację naszego potencjału.
Wraz z otwarciem Trzeciego Oka, uruchamiamy aspekt „Świadka” i zaczynamy postrzegać rzeczywistość z większa jasnością, możemy przejrzeć gęstą strukturę fizycznego świata i dostrzec subtelne wymiary energii i ducha.

VII MODUŁ: CZAKRA KORONY – ŚWIADOMOŚĆ, DUCHOWOŚĆ I CEL ŻYCIA.

Mądrość, Kosmiczna Tożsamość, Zrozumienie, Inspiracja, Duchowe połączenie

Siódma Czakra zwana też „Koroną” to centrum czystej świadomości. To miejsce wszechwiedzy wykraczającej poza ograniczenia czasu i przestrzeni. Reprezentuje „Świadomość”, podstawową zasadę działania wszystkich czakr, czyli zdolność do widzenia, mówienia, kochania, robienia, czucia i życia.

Tematy Korony to transcendencja, mądrość, kosmiczna tożsamość, zrozumienie, cel życia, inspiracja i duchowe połączenie. Jej aspekty negatywne to nadmierne przywiązanie do form i pozorów.

Nadszedł czas aby odpocząć w świadomości istnienia i stać się „świadkiem”, który jest wolny od osądów i ocen, obserwatorem, który po prostu zauważa wszystko co jest.

W tym miejscu dostępujemy zrozumienia związków między świadomością i materią, możemy poruszać się w te i z powrotem między przestrzenią i formą; cisza i dźwiękiem; niczym i czymś; tym co absolutne i tym co relatywne. Zagłębiamy się w Medytację, jako praktykę nie-działania, zanurzamy się w cichą przestrzeń bezkształtnej świadomości.

Ta Czakra rozwija się przez całe życie, od poczęcia i otwiera się w dorosłym życiu, kiedy zaczynamy rozmyślać o sensie życia.

W VII Module:
 • Zbadamy nasze idee dotyczące Boga, Najwyższej Istoty lub Boskiej Siły. Uwolnimy się od ograniczających przekonań dotyczących religii i odkrywania naszego wyjątkowego związku z „Duchowością”.
 • Przyjrzymy się i doświadczymy różnych wymiarów świadomości związanych z Ego, Duszą i Absolutem.
 • Zbadamy idee „Techniki Medytacyjnej”, „Doświadczenia Medytacji” i „Stanu Medytacji”
 • Rzucimy światło na nasze przywiązanie do konkretnych ograniczających struktur, planów 
  i idei, które nas powstrzymują przed realizacją naszej prawdziwej pełni.
 • Przyjrzymy się zjawisku inspiracji jako czynnika napędzającego zmianę i ewolucje całej ludzkości jak i pojedynczych osób.
 • Przeanalizujemy nasze Cele Życiowe i głębsze znaczenie życia: Po co tak naprawdę tu jesteśmy, jakie są nasze dary, wyzwania i potencjał.
Korona to koniec naszej tęczowej podróży przez siedem czakr a odkrycie jej jest kolejnym krokiem w kierunku nowego początku.

Opinie uczestników:

"Bardzo podobało mi się poczucie duchowej wspólnoty, wsparcia i magii, które były obecne podczas warsztatów. To pomogło mi zobaczyć naprawdę innych ludzi i doświadczyć tego, jak jesteśmy połączeni jako istoty ludzkie. Praca z ciałem poszerzyła moją świadomość i dała mi wiele inspiracji i narzędzi, które mogę zintegrować z własnym doświadczeniem, moją wiedzą, innymi szkoleniami i sposobem pracy z ludźmi. Podobała mi się troska, jaką wkładasz w tworzenie naszej pięknej i inspirującej przestrzeni, kolorów i muzyki podczas warsztatów.” Ivana H.

" Po warsztatach wróciłem z powrotem do codzienności wnosząc w moje życie: siłę, energię, nową formę życia i radość. Często wspominam, jak prowadziłaś warsztaty z miłością, cierpliwością i gracją ... pomogłaś mi odkryć w sobie większego człowieka, który potrafi lepiej zrozumieć i przeżywać emocje. Dzięki pracy w grupie i zrozumiałem, że nie tylko jestem indywidualną jednostką, ale także częścią czegoś Wielkiego". Radek

"Twój trening przyniósł mi poczucie pełni. To niesamowite, jak możesz poprowadzić mnie do mojego wewnętrznego krajobrazu - życzliwie i cierpliwie. Doceniam to przede wszystkim. Przerażona dziewczyna wykluła się z silnej kobiety. Porażki nie są już dla mnie katastrofą, a zmiany są mile widziane. I cieszę się z siebie w ciszy, wiedząc, co to znaczy czuć pokój. "Zuzana S.

"Każda część treningu przyniosła mi wiele zmian i świadomości do mojego codziennego życia ... Zacząłem szanować siebie, moje pochodzenie i innych ludzi, przestałem się bać ludzi i życia w ogóle.  Zacząłem komunikować również nieprzyjemne sytuacje, zdobyłem umiejętność ustalania granic ... i odczuwam znacznie więcej radości. Doceniam cierpliwość, szacunek dla tempa pracy każdej osoby i kreatywności, których używasz do wchodzenia na głębiny. " Parin

SZCZEGÓŁY WARSZTATU

TERMIN:
15 - 20.10.2019

ROZPOCZĘCIE
15.10 - godz. 18:00 (wtorek, kolacją)

ZAKOŃCZENIE
20.10, o godz. 14 (niedziela, po obiedzie)

MIEJSCE:
Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz", 
Nowe Kawkowo

CENA WARSZTATU
 • 1700 zł + koszty pobytu i wyżywienia
EARLY BIRD
 • 1600 zł (+ koszty pobytu i wyżywienia) przy wpłacie zaliczki do 15 lipca 2019
CENA POBYTU
 • Wyżywienie: 75 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
 • Noclegi: w zależności od standardu od 32 do 85 zł za noc
 • Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)
KONTAKT:
 • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
 • Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
 • Biuro, tel.: +48 662 759 576
  e-mail: kawkowo@tuiteraz.eu
  www.tuiteraz.eu
ZAPISY:
 • Konieczna rejestracja mailowa na adres kawkowo@tuiteraz.eu (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 • Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 • Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 • Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 • Zaliczkę za pobyt w wysokości 250 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 15-20.X.2019”.
 • Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu wpłaty na konto ośrodka! W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
 • Dwa tygodnie przed zajęciami zaliczka nie będzie zwracana
RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA: BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410

Dla przelewów zagranicznych: 

BIC (Swift): BPKOPLPW 
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410 

PROWADZĄCY

Komala Amorim Sunder
Komala urodziła się w Brazylii i przez dwadzieścia lat mieszkała w Indiach, pracując jako terapeuta w Osho International Meditation Resort. Teraz mieszka w Austrii i podróżuje po całym świecie, dzieląc się swoją pracą. Wieloletnie praktyki medytacyjne, wewnętrzne poszukiwania, a także umiejętność śpiewania połączone z eksploracją tradycji Tantry, Zen, sufizmu, taoizmu, sztuk uzdrawiania i współczesnych nauk o ludzkim umyśle i sercu są podstawą jej pracy.

Komala jest absolwentką Edukacji Artystycznej, szkoliła się z terapii trans-personalnych i medytacyjnych, technik rozwoju i pracy z ciałem: Hara Awareness Massage®; Cranio Sacral Balancing®, Somatic Experiencing® (Peter Levine), Voicing®, Die Before you Die (Umrzeć Przed Śmiercią); Awareness Intensive (Intensywna Świadomość), Satori; Primal therapy and Sexual De-conditioning (Pierwotna Terapia i Odwarunkowanie Seksualne), Essence Work and Chakra Balancing (Praca z Esencją i Równoważenie Czakr), Tai-Chi i Chi-Kung.

Komala opracowała różne kursy dla kobiet i siedmiomiesięczny trening "Przebudzona Kobiecość". Wraz ze swoim partnerem Khushru Gregor Steinmaurerem stworzyli kurs "Seksualność, miłość i związek", odosobnienie "Kochający Związek - dla par" oraz dwuletnie szkolenie z czakr, "Szkolenie dla Życia".  

Na jej pracę wpłynęły także nauki Davida Deidy o seksualności i męsko-żeńskiej polaryzacji; Świadome Życie i Umieranie Stephen’a Levine; Dialog Głosowy Hali i Sidry Stone; Przejrzysta Komunikacja Thomasa Hübl’a.

www.komalaamorim.com

Gregor Khushru Steinmaurer

Terapeuta systemowy, Terapeuta Uzdrawiania Traum (wg metody Somatic Experiencing®), nauczyciel medytacji, Doradca Psychospołeczny (Dipl. LSB, Austria), Coach i Facilitator.  Wielbiciel zgłębiania i studiowania świadomości i integralnego życia.

Mieszka w Austrii, prowadzi prywatną praktykę, międzynarodowe  warsztaty i szkolenia. Szkolił się w różnych metodach i nurtach terapeutycznych, takich jak: systemowa terapia rodzin, doświadczenia somatyczne, konstelacje rodzinne, NLP, praca z ciałem (Bodywork) i masaże, Terapia Pierwotna (Primal Therapy),  Intensywna Świadomość (Awareness Intensives), Tybetańskie Uzdrawianie Pulsacyjne (Tibetan Pulsing Healing), doradztwo Zen i Gestalt, Czytanie Energii (Energy Reading), 

Dodatkowo ukończył kursy z zakresu traumaterapii z Marianne Bentzen (Terapia neurourazem), Maggie Phillips (terapia z wykorzystaniem Ego) i innych. Przez długi czas intensywnie eksplorował i praktykował różne duchowe tradycje, psychoterapię i pracę z ciałem. Od ponad 15 lat regularnie medytuje i uprawia sztuki walki.  Wraz z żoną Komalą Amorim Sunder prowadzi warsztaty  w obszarze męskiej / żeńskiej biegunowości i relacji oraz  wielostopniowy  warsztat "Trening dla Życia" (“Training for Life”). Ważnym elementem jego pracy jest prowadzenie warsztatów dla mężczyzn oraz wspieranie obudzonej i świadomej męskości u mężczyzn.

www.integralbeing.at/en/gregor-k-steinmaurer_en/

 • Trening transformujący życie.

Kontakt:
marta.kamionka@tuiteraz.eu
Miejscowość: Nowe Kawkowo
Strona internetowa: http://tuiteraz.eu
Data dodania: 2019-06-04
Data wygaśnięcia: 2019-12-01
Ilosc wyświetleń: 272
Wszystkie ogłoszenia użytkownika