Floating Facebook Widget

Sesje indywidualne: ciało, ruch, emocje, energia

Potrzebujesz skontaktować się ze swoim ciałem?

Chcesz nauczyć się odczuwać emocje w ciele?

Potrzebujesz zintegrować, uzdrowić jakiś ważny dla Ciebie aspekt życia?

Potrzebujesz zmiany w życiu?

Zapraszam na sesje indywidualne pracy z ciałem, ruchem, emocjami i energią. To cztery połączone ze sobą dziedziny, które wzajemnie się przenikają i tworzą jedną całość. Ruch jest energią. Słowo „emocja” pochodzi z języka łacińskiego „e movere” i oznacza „w ruchu”, „w ruch”. Emocje, które generowane są przez myśli, zlokalizowane są w ciele. Energia podąża za myślą, uwagą. Kiedy poruszamy ciałem oddechem i siłą mięśni, kiedy poruszamy ciało w jakiejś przestrzeni fizycznie oraz kiedy poruszamy strumieniem świadomości energię naszej kinesfery – przestrzeni osobistej, poruszamy w ten sposób myśli, emocje, uczucia, obrazy, przekonania i to, co czasami trudno nazwać słowem. Przepuszczenie przez ciało, wyrażenie i odczucie tego wszystkiego w ciele - ucieleśnienie, pozwala puścić napięcia psychofizyczne i blokady energetyczne powstałe w wyniku niewyrażenia, stłumienia, wyparcia (które często dzieją się w nas nieświadomie) oraz stresu.

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis.

GDZIE: CUD GROCHÓW - Studio Rozwoju i Edukacji, ul. Osowska 84a w Warszawie (dojazd z dworca centralnego tramwajami 9 lub 24 (przystanek: Czapelska), studio znajduje się za biedronką, ogrodzony podłużny budynek)

INWESTYCJA :
- pojedyncza sesja 250 zł/os.
- cykl spotkań: pierwsze - 250 zł, drugie - 220 zł, trzecie i kolejne - 200 zł

Do trzech dni przed spotkaniem można zrezygnować bez żadnych konsekwencji. W przypadku rezygnacji na trzy dni przed sesją obowiązuje opłata inwestycji za salę - 50 zł. Odwołanie na 24 godziny przed spotkaniem - obowiązuje całość inwestycji - 250 zł.
Płatność gotówką na miejscu bądź wcześniej przelewem. Istnieje możliwość wystawienia faktury.

ZAPISY:
- kudlacztomasz@gmail.com
- fb: Tomasz Kudłacz - holistyczny rozwój


TERMINY i aktualne dostępne godziny. Jeśli też żaden z terminów Ci nie pasuje, a chcesz się spotkać, to znajdziemy inny dogodny termin w tygodniu przed, czy po południu:
- 16 listopada (sobota)
9:30 - 11:30
11:30 - 13:30
- 17 listopada (niedziela)
9:30 - 11:30
11:30 - 13:30
- 14 grudnia (sobota)
9:30 - 11:30
11:30 - 13:30
13:45 - 15:45
- 15 grudnia (niedziela)
9:30 - 11:30
11:30 - 13:30
13:45 - 15:45
- 11 stycznia (sobota)
9:30 - 11:30
11:30 - 13:30
13:45 - 15:45
- 12 stycznia (niedziela)
9:30 - 11:30
11:30 - 13:30
13:45 - 15:45

♾JAK WYGLĄDA SESJA?♾

Przede wszystkim każda jest inna, bo na każdej pracuję z inną osobą w zależności od jej potrzeb. Nasze spotkanie w energii zaczyna się tak naprawdę z samego rana, niezależnie na którą godzinę fizycznie jesteśmy umówieni. Rano podczas medytacji oczyszczam energetycznie osobę, która ma przyjść do mnie na sesję.

Co to znaczy, że oczyszczam energetycznie?

Życie każdego człowieka jest zapisane w matrycy energetycznej, która zawiera wszelkie informacje, zapisy, kody. Oczyszczam z energii lęków, myślokształtów, przekonań, schematów, ograniczeń i wszystkiego co może zakłócić proces samoodnowy, samoakceptacji i samouzdrawiania podczas naszego spotkania. Potrzebna jest mi do tego Twoja data i miejsce urodzenia. Formułuję odpowiednią intencję skierowaną dla konkretnej osoby. W związku tym, że energia podążą za myślą, uwagą, łączę się jednocześnie Wyższym Ja, które w działaniu intuicji wskazuje te aspekty, na które warto zwrócić podczas sesje. W porannej medytacji proszę również Duchowych Opiekunów o wsparcie podczas sesji.

Przychodzisz i co się zadziewa?

Na początku zazwyczaj siadamy na przeciwko siebie, by się zatrzymać i osadzić. Zapraszam do zamknięcia oczu, jeśli jest to komfortowe i zauważenia siebie w oddechu. Wtedy okadzam - osobę, która przyszła na sesję, szałwią i palo santo, z intencją zrównoważenia aspektu męskiego i żeńskiego w niej. Po tej części gram i śpiewam na bębnie jako wejście w rytuał otwarcia się na proces oraz wykonuję zabieg równoważenia energetycznego trzymając ręce w odpowiedniej odległości od ciała. To wszystko pozwala połączyć mi się energetycznie z Wyższym Ja, udrożnić przepływ energii w organizmie oraz weryfikować wskazówki, które otrzymałem podczas porannej medytacji. Czasami po porannym oczyszczeniu energetycznym, a przed sesją może tyle się zadziać w energii osoby korzystającej z sesji, że dane energetyczne mogą ulec zmianie.

A potem prowadzi nas proces... Wiele zależy od otwartości się na proces osoby, z którą się spotykam. Pracą w tym procesie z mojej strony jest byciem świadkiem pełnym Miłości, bez oceny, w czuciu, współodczuwaniu, zgodzie i akceptacji na to, co jest. Wraz ze wsparciem Duchowych Opiekunów otwieram przestrzeń możliwości bycia widzianym zgodnie z Twoim nieograniczonym potencjałem.

Czerpię z inteligencji somatycznej ciała, terapeutycznych właściwości ruchu, tańca i dźwięku, dotyku, potęgi umysłu, przestrzeni serca – miejsca świadomości Istoty, którą Jesteś i stanu koherentnego między sercem a mózgiem oraz praktyk szamańskich. Pracując z odmiennym stanem świadomości (głównie swoim poprzez pracę z oddechem i drżeniem), łączę się z duchowym światem, światem wewnętrznych przeżyć, by to, co nieuświadomione, na drodze przyjęcia w metaforze cielesnej, ruchowej, obrazu werbalnego i integracji półkul mózgowych mogło pomóc w integracji tego z czym aktualnie jesteś.

♾W JAKICH OBSZARACH ŻYCIA MOGĘ CI POMÓC?♾

Niezależnie w jakim obszarze życia będziemy się przemieszczać (zdrowie psychofizyczne, relacje, seksualność, aktywacja potencjału, praca, rodzina, komunikacja, integracja aspektu męskiego i żeńskiej w sobie) bazą będą cztery
fundamenty (ciało, ruch, emocje, energia) opisane wyżej. Wszystko sprowadza się do zakłócenia przepływu energii życiowej w organizmie, na które mają wpływ między innymi nasze dzieciństwo, w tym niespełnione potrzeby i traumy, dziedzictwo i spuścizna naszych Przodków i Przodkiń, zależności karmiczne, otoczenie, uwarunkowania społeczno-kulturalne. U źródła tego wszystkiego znajdziemy niewyrażone, stłumione, wyparte od pokoleń i wcieleń myśli, emocje, uczucia, powtarzane toksyczne schematy i programy powstałe często w wyniku sytuacji zagrażających życiu, której najprostszym przykładem jest stres, który prowadzi do lęku przed śmiercią.

Towarzysząc ludziom w ich procesie samorozwoju, samoodnowy i samoakceptacji pomagam między innymi:


- w otwarciu się na pogłębienie oddechu i wejście w ciało. W wyniku uwarunkowań społeczno-kulturalnych, programów i wszelkich zbroi, masek, które są na nas nakładane i które sami sobie zakładamy, często jesteśmy bardzo usztywnieni. To usztywnienie i brak elastyczności w ciele przekłada się na sposób myślenia i zablokowanie przepływu energii w organizmie.

- w głębokiej relaksacji i przyjemnym wzmocnieniu energetycznym. Na co dzień pędzimy, i nie mówię tutaj o wykonywaniu wielu czynności jednocześnie, które też na to wpływają, natomiast ma to związek z przebodźcowaniem naszego umysłu myślami, które przychodzą do nas w różnych formach. Ten natłok myśli powoduje napięcie w ciele, spłycony oddech, zamrożenie, chroniczne zmęczenie, bezsenność. Możesz potraktować spotkanie jako formę wzmocnienia, otulenia i dania przyjemności ciału przez bezpieczny dotyk centrów i punktów energetycznych w ciele z przestrzeni serca w polu Bezwarunkowej Miłości.

- w uwolnieniu często nieświadomych traum, kodów rodzinnych i karmicznych, w wyniku których zablokowany przepływ energii wpływa na konkretne aspekty naszego życia. Tymi wydarzeniami wykraczającymi poza zasięg ludzkiego doświadczenia spowodowanym jakąś sytuacją stresową mogą być wypadki, upadki - czasami bardzo subtelne, trudne co zauważenia świadomie, choroby i zabiegi chirurgiczne. Te wydarzenia, jak mówił Peter Levine „odbierane przez ciało poza naszą świadomością jako zagrażające, niejednokrotnie świadomie nie są traktowane jako coś wykraczającego poza zasięg zwykłego ludzkiego doświadczenia, a jednak często powodują traumę.” Czasami korzystam z doświadczeń tzw. rytuałów, gdzie fizyczne wykonanie jakiejś czynności, odegranie roli, wejście w konkretną sytuacją pozwala namacalnie odczuć w ciele blokadę i w drodze przyjęcia - uwolnić ją.

- w doenergetyzowaniu i zdrowieniu narządów wewnętrznymi i układów. To głęboka praca z ciałem eterycznym narządu często zwana operacją fantomową. Jest przeprowadzana na fantomie - energetycznym wzorcu organu dotkniętego chorobą, daną dolegliwością, blokadą. Tajemnica tkwi w przywracaniu naturalnego pola energetycznego człowieka. Zabiegi te stosuje się w chorobach nowotworowych (guzy, zrosty, narośla, mięśniaki), schorzeniach przewodu pokarmowego, chorobach układu nerwowego i układu krążenia, schorzeniach układu kostno-stawowego czy zaburzeniach hormonalnych. W tym aspekcie czerpię również z ziołolecznictwa.

- w przyjęciu, które jest jednoczesnym prosem transformacji wszystkiego tego, co jest w Tobie. Ta zmiana może dotyczyć sposobu myślenia, przekonań, uwarunkowań, schematów i programów, którym ulegamy. Ta zmiana może dotyczyć percepcji - sposobu postrzegania Twojej rzeczywistości.

- w połączeniu ze swoimi Opiekunami Duchowymi (Przewodnikami, Zwierzętami Mocy, Aniołami i Archaniołami, Duchami Natury), którzy będą Cię wspierać w codzienności. Połączenie odbywa się w prowadzonej medytacji, której jednym z etapów jest forma channelingu w ruchu, podczas której będąc odmiennym stanie świadomości prowadzę Cię do takich jakości w ruchu, do takich kształtów Twojego ciała, byś mógł, mogła otworzyć w ciele się na przesłanie, przekaz, wsparcie od Twoich Duchowych Pomocników. Dzięki pracy z prawą półkulą mózgową wchodzimy w język symboliczny, język Twojej podświadomości i duchowego świata.

♾CZEGO MOGĘ SPODZIEWAĆ SIĘ PO PROCESIE?♾

- W zależności od rodzaju procy tuż po sesji może nastąpić zarówno wyciszenie i chęć wycofania się, odpoczynku, jak i pobudzenie energii życiowej i chęć na działanie. Zdarza się również zmęczenie. Trzymanie przez długi okres czasu wielu blokad, w wyniku ich uwolnienia, prowadzi do zmęczenia energetycznego, emocjonalnego, fizycznego, mentalnego. To bardzo indywidualny proces. Po każdym procesie istotne jest nawadnianie organizmu wodą, która ma wpływa kojąco na układ nerwowy i pozwala dostrajać wibracje.

- Zmiany zadziewają i manifestują się w rzeczywistości wprost z świadomym i nieświadomym przyzwoleniem na nie. Istotne jest, by energię, którą zostanie napełniony organizm, przestrzeń wewnątrz wypełnić tymi myślami i emocjami, którymi chcemy. Jak to powiedział kiedyś niemiecki benedyktyn i mistrz zen Jägger Willigis „droga duchowa, która nie prowadzi do codzienności jest drogą na manowce”. Dlatego ważne, by po procesie wewnątrz sprawdzać co się zmienia na zewnątrz, w codzienności. Im większa uważność, koncentracja myśli wewnątrz, tym więcej dostrzegania subtelności i połączeń na zewnątrz, w codzienności. Nazywam to czasami równowagą in&out. Jeśli ta równowaga jest w harmonii doświadczasz Jedności.

♾JAK WARTO SIĘ PRZYGOTOWAĆ PRZED SESJĄ?♾

- Zabierz ze sobą wygodne, niekrępujące ruchów ubranie, by czuć komfort w ciele. Zachęcam, żeby jeansy zamienić na luźne dresy czy leginsy :)

- Na dwie godziny przed sesją nic nie jedz, by energia poszła w proces, a nie trawienie. Jeśli zechcesz i masz taką możliwość to na 48 h przed sesją możesz unikać spożywania mięsa, nabiału, glutenu, przetworzonych słodyczy, kofeiny, smażonych ciężkostrawnych posiłków, nadmiaru oleju i soli kuchennej oraz powstrzymać się od kontaktów seksualnych. Dzięki temu przygotujesz swojego ciało na proces oczyszczania, a zachowana energia seksualna i ta idąca w głębokie trawienie, pozwoli Ci wejść głębiej w proces.


Prowadzący: Tomasz Kudłacz - holistyczny rozwój

Tomasz SAheal Kudłacz – tancerz życia, uzdrowiciel, pedagog, andragog, trener rozwoju osobistego i duchowego. Szeroko rozumiany taniec jest moim narzędziem, medycyną przy wspieraniu drugiego człowieka w jego procesie zmiany, wewnętrznej transformacji, otwierania bram samoodnowy, samoakceptacji, samouzdrawiania. Taniec jest moim środkiem dotarcia do Miłości.

Zapraszam serdecznie,
z Miłością,

Tomasz SAheal

  • Sesje indywidualne: ciało, ruch, emocje, energia

Kontakt:
535141577 kudlacztomasz@gmail.com
Miejscowość: Warszawa
Adres: Osowska 84a
Strona internetowa: www.facebook.com/tomaszkudlacz
Data dodania: 2019-11-08
Data wygaśnięcia: 2020-01-07
Ilosc wyświetleń: 166
Wszystkie ogłoszenia użytkownika