Floating Facebook Widget
REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

Portal Ezo-ogloszenia.pl jest portalem ogłoszeniowo-reklamowym.
Użytkownik korzystając z portalu Ezo-ogłoszenia oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

II. Zamieszczanie ogłoszeń i reklam

1. Zamieszczanie ogłoszeń na stronie Ezo-ogłoszenia jest bezpłatne. Płatne jest zamieszczanie reklam (bannery i boksy tekstowe) oraz reklama w gazetce Ezo-ogłoszenia.

2. Do umieszczania ogłoszeń na portalu uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Portal Ezo-ogloszenia.pl nie odpowiada za treść i wygląd zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz wiarygodność danych osobowych użytkowników. Wszelkie treści i materiały użytkownik publikuje na własną odpowiedzialność i jednocześnie wyraża zgodę na publiczne ich udostępnienie.

4. Zakazuje się umieszczania treści wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich, niezgodnych z polskim prawem oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Ogłoszenia, które nie spełnią tych warunków będą usuwane.

5. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach. Ogłoszenia muszą być związane z tematyką strony. Umieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej treści w jednej kategorii spowoduje ich usunięcie.
Portal Ezo-ogloszenia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia oraz do jego usunięcia bez podania przyczyny.
Portal Ezo-ogloszenia.pl zastrzega sobie prawo do niezamieszczania ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny.

6. Portal Ezo-ogloszenia.pl nie bierze udziału w transakcjach i umowach pomiędzy użytkownikami serwisu. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji  oraz nie uczestniczy w sporach powstałych między użytkownikami serwisu.

III. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od portalu Ezo-ogloszenia.pl i w każdej chwili może z niej zrezygnować informując o tym administrację portalu.

2. Wszystkie dane i informacje znajdujące się na stronach portalu Ezo-ogłoszenia nie mogą być kopiowane lub rozpowszechniane.

3. Portal Ezo-ogłoszenia nie odpowiada za problemy i przerwy w funkcjonowaniu portalu, które nastąpiły wskutek zdarzń losowych lub zainstniały z przyczyn technicznych.

4. Problemy techniczne oraz reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy:http://www.ezo-ogloszenia.pl/kontakt

5. Portal Ezo-ogloszenia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.