Floating Facebook Widget

Pełnia kobiecości. Transformacja i uzdrawianie.

Czy chcesz doświadczać więcej miłości i samoakceptacji?
Czy chcesz tworzyć głębsze, pełne miłości i twórcze relacje z ludźmi w twoim życiu?
Z partnerem, małżonkiem, przyjaciółmi ?
Czy chcesz  wyrażać swoją zmysłowość i witalność, poprzez otwieranie się na wewnętrzne i zewnętrzne piękno?
Czy chcesz poznać, czuć i szanować swoje ciało i energię seksualną?
Czy chcesz uzewnętrznić pełnię swojej kobiecej twórczej energii w otaczającym Cię świecie?    

„Pełnia Kobiecości” to cykl warsztatów dla współczesnych kobiet, które pragną dać sobie czas i przestrzeń, aby połączyć się z istotą swego serca, odkryć swoją naturalną zmysłowość i kobiecość oraz przywrócić te jakości do codziennego życia.  

Na  warsztatach kobiety spotykają się, aby stworzyć kochającą, bezpieczną i świętą przestrzeń dla uzdrowienia, aby wspierać się nawzajem, aby wejść w głębszą intymność ze sobą, z życiem i kreacją. To zaproszenie do powrotu do domu - do naszego ciała, do naszych uczuć i do naszej duszy.  

Podczas zajęć skontaktujesz się ze swoimi potrzebami i tęsknotami oraz nauczysz się jak o nie dbać.  Stworzysz  przestrzeń dla twojej naturalnej kobiecej mądrości i zdolności do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w codziennym życiu - intymnych i seksualnych związkach, małżeństwie, rodzinie, przyjaźni, pracy, kreatywności, duchowym połączeniu itp.    

Podczas warsztatu będziemy słuchać mądrości naszego ciała i wyrażać naszą prawdę. Praktykować pełne ucieleśnienie! Integrować wszystkie aspekty kobiecości – świadomość, kreatywność, emocje, cielesność, seksualność, aż po naszą duchowość. Uzdrawiać zranienia, a także pamięć Rodu i Przodkiń. Będziemy pracować z Archetypami Bogiń i ich symbolami, odkrywając esencję Kobiecej Mocy.  

Wykorzystamy m.in. metody takie jak: praca z ciałem, doświadczenie somatyczne (SE®), dekodowanie dzieciństwa, wędrówki z Przewodnikiem, medytacje dynamiczne i w ciszy; praca z oddechem, taniec, ekspresja dźwięku i głosu, świadomy dotyk, rytuały uzdrawiania, praca ze świadomą seksualnością.  

Cykl „Pełnia Kobiecości” odbywa się w czterech modułach, w których skupiamy się na różnych tematach. Każdy moduł jest kompletny sam w sobiei można w nich uczestniczyć oddzielnie, w dowolnej kolejności.Po zakończeniu całego cyklu otrzymasz certyfikat.Na końcu każdego modułu otrzymasz instrukcję z  konkretnymi praktykami, aby móc  kontynuować ten proces w swoim codziennym życiu.  

MODUŁ 1

–  Świątynia Kobiecości i Wielka Matka
(29.V-2.VI.2019)

MODUŁ 2

– Taniec kobiecości i męskości
(25-29.IX.2019)

MODUŁ 3

– Cień kobiecości i transformacyjna moc Ciemnej Bogini  (wiosna 2020)


MODUŁ 4

– Ekstatyczna twórcza kobiecość   (jesień 2020)
 

Zajęcia poprowadzi Komala – ucieleśniona i uduchowiona nauczycielka z Brazylii, która 20 lat spędziła w Indiach, ucząc jako terapeutka w ośrodku Osho w Punie. Teraz mieszka w Austrii i podróżuje po całym świecie prowadząc warsztaty. W swojej pracy łączy medytację, Zen, pracę z ciałem, tantrę, taoizm, sztuki uzdrawiania i pracę terapeutyczną (SomaticExperiencing, DieBeforeyouDie, Intensywna Świadomość, Pierwotna Terapia i Odwarunkowanie Seksualne, Praca z Esencją i Równoważenie Czakr, Tai-Chi i Chi-Kung, Świadome Życie i Umieranie Stephen’aLevine; Dialog Głosowy Hali i Sidry Stone; Przejrzysta Komunikacja Thomasa Hübl’a).    

 W cyklu "Pełnia kobiecości" będziemy:  
 • Poznawać  naszą  zmysłową i seksualną energię  jako wyraz naszej  kreatywnej i instynktownej natury.
 
 • Uzdrawiać warstwy wstydu, poczucia winy i rozdzielenia, które nosimy w naszych ciałach i systemie emocjonalnym.
 
 • Przywoływać miłość i mądrość archetypu "Wielkiej Matki", aby przeprowadziła nas przez bogatą, potężną i wymagającą krainę naszej energii seksualnej.
 
 • Wzywać żywą, pełną miłości i mądrości obecność Bogiń,  aby poprowadziły nas na różne poziomy duchowego związku z naszą kobiecą naturą.
 
 • Z miłością, świadomością, łagodnością i ciekawością będziemy poznawać mroczne aspekty naszej energii seksualnej oraz bycia kobietą w naszym złożonym współczesnym świecie.
 
 • Wprowadzać świadomość i światło w kontakty z naszymi rodzicami i przodkami oraz odkrywać  sposób, w jaki wpłynęli i zaprogramowali nasze nieświadome wzorce i przekonania o byciu kobietą.
 
 • Doświadczać dynamicznego tańca między naszymi kobiecymi i męskimi energiami.
 
 • Otwierać  przestrzeń  uzdrawiania naszego połączenia z mężczyznami i światem męskim oraz przestrzeń  stwarzania pełnych miłości i satysfakcji relacji intymnych.
  Wydobędziemy moc, miłość i uzdrawiające cechy z serca i łona każdej kobiety. Wniesiemy do naszego ciała świeżość i otworzymy się na bogactwo naszej energii emocjonalnej.  

 KOMALA SUNDER  O SWOJEJ PRACY Z KOBIETAMI:  

Moją pasją jest prowadzenie kobiet do stwarzania wspólnego, żeńskiego pola energetycznego, w którym wspierają się tak, aby każda kobieta mogła się zrelaksować i wejść w głębszy związek ze sobą, oraz innymi kobietami i mężczyznami w swoim życiu.  

W naszej świętej przestrzeni możesz podzielić się wszystkimi swoimi pytaniami, wątpliwościami, doświadczeniami i zrozumieniem. Wspólnie tworzymy kochający i mądry krąg, który działa jak siła uzdrawiająca, dająca wsparcie terapeutyczne i będąca kanałem do nowego zrozumienia i integracji swojej wewnętrznej pracy w życiu codziennym.  

Praca, którą dzielę się z innymi kobietami,  jest wynikiem trzydziestu lat głębokiego samopoznania, badań naukowych i doświadczeń czołowych środowisk żeńskich na całym świecie. Jest osadzona w najnowszych odkryciach neuronauki, teorii przywiązania, leczenia traumy oraz psychologicznym i fizjologicznym zrozumieniu energii seksualnej. Jest  także zakorzeniona i wspierana przez ponadczasowy wymiar medytacji i duchowości.  

Podczas zajęć korzystamy  też z mapy systemu czakr, opartej na tantrycznych naukach świętej seksualności, aby poprowadzić nas do przemiany naszej instynktownej i naturalnej energii w nieustannie obecne życie, będące źródłem miłości i świadomości.    

MODUŁ 1

– ŚWIATYNIA KOBIECOŚCI I WIELKA MATKA
 

Podczas tego modułu tworzymy naszą kobiecą świątynię, święty krąg, w którym łączymy się z innymi kobietami, aby dawać i otrzymywać wsparcie oraz aby wejść w  intymne połączenie z naszymi kobiecymi jakościami.  

Wspieramy się wzajemnie, aby otworzyć nasze ciała i serca oraz stworzyć bezpieczną i odżywczą przestrzeń, w której możemy kontaktować się z naszymi lękami, wstydem i wszystkimi uwarunkowaniami, które stoją na drodze do naszego pełnego życia, zmysłowości i naszej naturalnej zdolności do kochania.  

Pracujemy z Archetypem Wielkiej Matki, wprowadzając świadomość i uzdrawiające światło do wszelkich wpływów pochodzących od naszych matek i przodkiń- przekonań i uwarunkowań dotyczących bycia kobietą, energii seksualnej i ciała oraz związków intymnych.    

Podczas modułu I:  
 • Stworzymy kobiecą przestrzeń, która uosabia kochające i opiekuńcze cechy "Wielkiej Matki".
 
 • Otworzymy centrum serca i łono poprzez taniec, zabawę i dźwięki.
 
 • Poprzez dynamikę grupy,  rytuały i inicjację, odzyskamy energie,   które wciąż mogą być blokowane w systemie ciało-umysł przez połączenia z naszymi przodkiniami.
 
 • Uhonorujemy związek z naszymi korzeniami i przodkami  będącymi źródłem siły życiowej.
 
 •  Otwierając nasze serca na "Wielką Matkę" i jej bezwarunkową miłość, stworzymy przestrzeń do otrzymania darów najważniejszych   kobiecych jakości od naszych przodkiń.
 
 • Poprzez praktykowanie świadomości i dostrojenie wibracji, nauczymy się języka  odczuwania zmysłów  i słuchania ciała.
 
 • Nauczymy się rozpoznawania poprzez swoje ciało tego, czego potrzebujemy, czego chcemy i komunikowania tego światu.
 
 • Będziemy pracować z miłosnym i pełnym obecności dotykiem, ćwiczyć dawanie i otrzymywanie.
 
 • Będziemy praktykować medytację i rytuały, aby otworzyć całe ciało poprzez oddech, dźwięki i ruch.
 
 • Przywołamy jakości  miłości, współczucia, obfitości i piękna od hinduskiej bogini Lakszmi.
 
 • Będziemy rozpoznawać oraz  gromadzić nasze  wewnętrzne i zewnętrzne zasoby.
  Oczyścimy drogę do głębszej intymności z samą sobą i do pełnego prawa do życia oraz wyrażania naszej  energii na nasz wyjątkowy sposób.  

 KOMALA SUNDER AMORIM  

Komala urodziła się w Brazylii i przez dwadzieścia lat mieszkała w Indiach, pracując jako terapeuta w Osho International Meditation Resort. Teraz mieszka w Austrii i podróżuje po całym świecie, dzieląc się swoją pracą. Wieloletnie praktyki medytacyjne, wewnętrzne poszukiwania, a także umiejętność śpiewania połączone z eksploracją tradycji Tantry, Zen, sufizmu, taoizmu, sztuk uzdrawiania i współczesnych nauk o ludzkim umyśle i sercu są podstawą jej pracy. Komala jest absolwentką Edukacji Artystycznej, szkoliła się z terapii trans-personalnych i medytacyjnych, technik rozwoju i pracy z ciałem: Hara AwarenessMassage®; CranioSacralBalancing®, SomaticExperiencing® (Peter Levine), Voicing®, DieBeforeyouDie (Umrzeć Przed Śmiercią); AwarenessIntensive (Intensywna Świadomość), Satori; Primaltherapy and Sexual De-conditioning (Pierwotna Terapia i Odwarunkowanie Seksualne), Essence Work and ChakraBalancing (Praca z Esencją i Równoważenie Czakr), Tai-Chi i Chi-Kung. Komala opracowała różne kursy dla kobiet i siedmiomiesięczny trening "Przebudzona Kobiecość". Wraz ze swoim partnerem Khushru Gregor Steinmaurerem stworzyli kurs "Seksualność, miłość i związek", odosobnienie "Kochający Związek - dla par" oraz dwuletnie szkolenie z czakr, "Szkolenie dla Życia". Na jej pracę wpłynęły także nauki Davida Deidy o seksualności i męsko-żeńskiej polaryzacji; Świadome Życie i Umieranie Stephen’aLevine; Dialog Głosowy Hali i Sidry Stone; Przejrzysta Komunikacja Thomasa Hübl’a.  

"Życie na Ścieżce Miłości i Świadomości to najlepszy sposób, w jaki mogę zdefiniować moją duchową podróż i smak mojej pracy. Moja podróż zaczęła się bardzo wcześnie, bolało mnie serce i pragnęłam znaleźć prawdę,  zrozumieć życie oraz miłość. Ta tęsknota sprowadziła mnie do Indii i do mistrza duchowego Osho.  

Życie w ośrodku medytacyjnym Osho było doskonałą okazją do poznania siebie, życia i głębokiego zrozumienia nauk i medytacji. Przez wiele lat byłem częścią "School for Centering and Zen MartialArts" („Szkoły Ześrodkowania i Sztuk Walki Zen”) , gdzie zaczęłam uczyć się umiejętności terapeutycznych i prowadzenia grup. W tej szkole odnalazłam także w sobie mniszkę, który uwielbia zanurzać się w sobie i kontemplować.  

Im głębiej wchodziłam w siebie, tym bardziej byłam zainteresowana tajemnicami życia; magią ciała i energii, które nieustannie poruszają się wewnątrz, wokół mnie i poza moim ciałem. Ścieżka świadomości doprowadziła mnie do ścieżki miłości, gdzie otrzymałam przekaz do dzieła sufiego "DieBeforeYouDie" („Umrzeć Przed Śmiercią”) w postaci procesu grupowego, który zawiera esencję tych dwóch ścieżek. Kontemplowanie śmierci przez nauki sufickie było moim największym nauczycielem życia, miłości i medytacji.  

Kolejnym procesem transformującym moje życie był proces Hara AwarenessMassage®, który łączy magiczny kobiecy przepływ z obecnością i uziemieniem. Dzięki tej pracy nurkuję głęboko w brzuchu, emocjach i kobiecości, ucząc się komunikowania się z kimś i dotykania, dając mi kontakt z siłą mojej kobiecej natury.  

Poprzez głęboką pracę z pytaniem "Whois in? - AwarenessIntensive" (Kto jest w środku? – Intensywna Świadomość), metodą samopoznania i kluczową pracą na mojej ścieżce, zaczęłam doświadczać interesującego, spolaryzowanego sposobu, w jaki manifestuje się życie – zdałam sobie sprawę, że wszystko we wszechświecie jest ruchem pomiędzy męską i żeńską energią, pozytywnością i negatywnością, samotnością i byciem razem, nocą i dniem, życiem i śmiercią. Ta eksploracja wciąż mnie fascynuje, ponieważ jest soczystym tematem, bliskim codziennej rzeczywistości. Stąd rozwinęła się praca z seksualnością i świadomą relacją, badając problemy życiowe jako sposoby kontaktu z naszą najskrytszą istotą.   Dziękuję wszystkim, którzy byli częścią mojej podróży i zapraszam was do przyłączenia się do tańca i dzielenia się głębią i radością życia na ścieżce Miłości i Świadomości ". www.komalaamorim.com  

WARSZTAT JEST TŁUMACZONY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI!    

DATA:                             
29.V-2.VI.2019  

POCZĄTEK:                  
29.Vśroda godz. 18 (rozpoczynamy kolacją)  

KONIEC:                        
2.VI  niedziela, godz. 14 (kończymy obiadem)  

MIEJSCE:                      
Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego „Tu i Teraz”, Nowe Kawkowo k. Olsztyna www.tuiteraz.eu  

CENA WARSZTATU:   
1250 zł   + koszt pobytu i wyżywienia
1100 zł   cena Early Bird przy wpłacie zaliczki do 15 Marca 2019
1100 zł   dla uczestników VI Festiwalu Tantry oraz  dla uczestników warsztatów z Komalą w Polsce w 2018  

CENA POBYTU:           
wyżywienie 75 zł  dziennie ( 3 posiłki wegetariańskie)noclegi - w zależności od standardu od 32 zł do 90 zł za noc  

UWAGA:                         
ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo/ żywieniowo/ warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)  

KONTAKT:                    
www.tuiteraz.eu, kawkowo@tuiteraz.eu biuro:  662759576 Jacek Towalski        602219382 Maja Wołosiewicz-Towalska   606994366  

ZAPISY: 
 • Konieczna rejestracja mailowa na adres kawkowo@tuiteraz.eu (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 • Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 • Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i  pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 • Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
 • Zaliczkę za pobyt w wysokości 250 zł prosimy wpłacaćna konto Ośrodka Rozwoju Osobistego   „Tu i Teraz”   z podaniem imienia i nazwiska oraz  opisem:  „zaliczka za pobyt  29.V-2.VI.2019”.
  Tu i Teraz Numer konta:
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410
BANK PKO BP

Dla przelewów zagranicznych:
BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410
 • 6.      Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu wpłaty na konto ośrodka!  W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
 • 7.      Dwa tygodnie przed zajęciami zaliczka nie będzie zwracana.


 • Pełnia kobiecości. Transformacja i uzdrawianie.

Kontakt:
marta.kamionka@tuiteraz.eu
Miejscowość: Nowe Kawkowo
Strona internetowa: http://tuiteraz.eu
Data dodania: 2018-12-06
Data wygaśnięcia: 2019-06-04
Ilosc wyświetleń: 108
Wszystkie ogłoszenia użytkownika