Floating Facebook Widget

Liczba podświadomości

Dzień dobry drodzy czytelnicy, dzisiaj publikujemy artykuł o liczbie podświadomości. Wielu z was pisało do nas z prośbą, by poszerzyć informację o tym symbolu.

Liczba podświadomości otwiera programy, które będą włączać się u człowieka nieświadomie i będzie on wybierał je nawykowo. Bardzo często bywa tak, iż charakter człowieka nie pokrywa się z opisem, który określa Liczba Drogi Życia. Wtedy należałoby dokładnie zapoznać się z Liczbą Podświadomości.

Wyliczenie tej liczby robimy na podstawie systemu Pitagorasa i tutaj korzystamy z metody klasycznej.

Zapiszmy przykładową datę urodzenia 12 12 1943 i zsumujmy wszystkie cyfry daty urodzenia
1+2+1+2+1+9+4+3 = 23
Następnie pierwszą cyfrę dnia urodzenia ( w tym przypadku 1) mnożymy przez dwa
1х2 = 2
I odejmujemy tę liczbę od otrzymanej wcześniej sumy:
23-2=21
a następnie redukujemy liczbę do jednostek 2 + 1 = 3 i to jest poszukiwana Liczba Podświadomości

Jeśli otrzymana cyfra jest równa:

1 – taki człowiek będzie podświadomie walczyć między własnym egoizmem a altruizmem. Człowiek wewnętrznie może być dumnym i ta duma będzie słabym punktem jego psychiki. Demonstracje egocentryzmu przyniosą mu tylko nieszczęścia. Życie zaproponuje mu poniesienie jakiejś ofiary i jeśli nie będzie mógł oddać czegoś dobrowolnie czy też nie stworzy niczego, to bardzo dużo będzie mu zabrane. Człowiek ten powinien nauczyć się współpracować z innymi, w przeciwnym wypadku czeka go samotność. Dlatego też radzimy takiej osobie stać się bardziej wrażliwą na problemy innych i nie myśleć wyłącznie o swoim ego. Ta dusza powinna uświadomić sobie „kosmiczność” swego pochodzenia i otwierać się na naukę, twórczość, wiarę i nowe energie. Ona powinna wyjść ze swojej skorupki. Należy przyznać rację, że taki człowiek zawsze opiekuje się swoimi bliskimi.

2 - w przeszłym życiu człowiek nagromadził mnóstwo przesądów i teraz przyjdzie mu zmienić pogląd na wiele spraw. W przeszłości był zależny od innych i teraz życie będzie go stawiało w takich samych sytuacjach, aby on sam nauczył się podejmować decyzje i dawać sobie radę ze swymi problemami. Tacy ludzie mogą być bardzo miłosierni i odczuwać ból innych, co jest dobrą cechą, która pomoże adaptować się w przyszłości. Ważne jest, by zwrócić także uwagę na to, czy został postawiony dobry cel i czy człowiek potrafi zobaczyć swoją przyszłość. Również realne widzenie świata pomoże uniknąć nieprzyjemności, które niosą iluzje. Człowiek powinien nauczyć się widzieć świat z każdej strony i realnie oceniać go. Do życia powróci to, czego człowiek wyrzekł się w przeszłości.

3 - liczba, która mówi o tym, aby człowiek nauczył się głębszej analizy życia. W przeszłości był on trochę powierzchowny i nie zawsze oddany komuś lub czemuś w pełni. Teraz powinien uważnie poznawać ludzi, psychologię, aby zrozumieć kim on jest wśród nich. Człowiek ten zazwyczaj przejawia aktywność we wszystkim, jednakże przy tym nie zawsze jest pewny swoich sił. Należy dodać jeszcze, że nie może on zbyt mocno przeżywać każdego momentu, gdy życiowe sytuacje zapędzą go w kozi róg, bowiem to silnie uderza w jego układ nerwowy. Najczęściej dorastanie takiego człowieka zaczyna się po 30. Powinien on nauczyć się myśleć kosmicznie, wszechstronnie, wtedy osiągnie sukces.

4 - W przeszłym życiu człowiek ten odnosił się do innych z pewnym okrucieństwem. W poprzednich życiach była to bardzo ograniczona osobowość, która sama dla siebie tworzyła strukturę mentalną i praktycznie nie zmieniała zdania w przeciągu całego życia. Uczepiwszy się jakiejś konkretnej koncepcji, z uporem trzymała się jej. Teraz więc będzie szukać porządku, a życie będzie podrzucać takie sytuacje, które będą przypominać o rzeczach „nieziemskich”. Człowiek będzie stawiał życiu swoje warunki, a życie i tak swoje wygra, dlatego dużym progresem będzie znajomość z duchową stroną życia, jednakże ponowne najmniejsze zrodzenie się fanatyzmu uczyni drogę bez wyjścia.

5 - człowiek w poprzednim życiu rozpaczliwie bronił swej opinii i teraz dzięki temu znajduje się w nim ogromna siła, będąca stanowiąca bodziec do podjęcia decyzji, zbudowania takiego życia, jakiego on chce. Niektórzy posiadacze tej liczby mogli być intrygantami i teraz będą spotykać się z takimi sytuacjami, gdzie oficjalnie będzie funkcjonować kłamstwo, oszustwo. Kryzys zawsze będzie punktem zwrotnym, zmuszającym do zmiany siebie, przepracowania wewnętrznych programów i zaczęcia życia na nowo. Gniew niesie ze sobą groźbę zniszczenia samemu człowiekowi. W środku duszy może być on obrażony, pamiętając przeszłość będzie chciał się dalej bronić, wojując z każdym, kto tylko będzie myślał inaczej. Celem jego teraźniejszego życia jest osiągnięcie spokoju i równowagi oraz nauka wybaczania.

6 - dusza powinna sobie wyjaśnić, kim że ona jest i po co się tutaj znajduje. Szóstka to złożona liczba nieprzepracowanych i nagromadzonych problemów. Wcześniej człowiek nie był w stanie zwalczyć konfliktów, które zachodziły między tym, co on myśli i tym co robi, i co posiada. Teraz powinien nauczyć się łączyć przeciwieństwa wewnątrz siebie. Należy odrzucić zazdrość o sukcesy innych ludzi i popatrzeć na swoją drogę, jak na coś unikalnego. Często właściciele takiej liczby nie umieją odmawiać, ponieważ chcą być akceptowani przez innych ludzi. Jeśli człowiek przestanie schlebiać dla własnej wygody i uwolni się od swojej lekkomyślności i łatwowierności, to osiągnie duży sukces.

7 - w przeszłym życiu dusza ta chciała widzieć świat, tak jak jej się chciało, a nie takim jaki on jest w rzeczy samej. Człowiek wierzył, że wszystko się samo zmieni i naprawi. Często bywało tak, że on nie walczył z losem i teraz, w każdej sytuacji szuka wsparcia, uwagi i opieki rodzicielskiej. Są to bardzo emocjonalni ludzie i przez swoje emocje trudno im myśleć logicznie. Obcym ludziom potrafią dawać całkiem dobre rady, wysłuchując i rozumiejąc ich problemy. Swoje oczywiście nie zawsze rozwiązują odpowiednio i dlatego ich problemy będą przewijać się w emocjach. Ludzie ci nie umieją rozstawać się i życie będzie ich tego uczyć. Z każdym zwrotem losu dusza ta będzie coraz bardziej dorastać, wtedy będzie przejawiać się mądrość i przyjdą osiągnięcia.

8 - człowiek ten wchodzi w życie z ogromną potrzebą skupienia uwagi na sobie. On pożąda aprobaty ze strony innych ludzi. Z trudem przeżywa niepowodzenia. Często jest przekonany o swojej racji i z powodu niezgodności między sobą i ludźmi może odgrodzić się od nich ścianą. Pozytywne jest to, że dusza ta przychodzi z pamięcią o tym, jak osiągać sukces. Jeśli jest to konieczne, to teraz taki człowiek może odmawiać sobie wszystkiego, jeśli ma przed sobą konkretne zadanie. Negatywny aspekt tej liczby może przejawiać się w tym, że człowiek w zmierzaniu do realizacji swoich planów pójdzie po trupach innych. Pozytywny aspekt liczby nie pozwoli przejawić się takiemu zachowaniu, ale może uczynić człowieka samotnym wojownikiem, który będzie walczył o wszystko sam. Innymi karmicznymi zadaniami dla duszy będzie okazywanie pomocy słabszym, umiejętność przepraszania i zachowywanie tradycji rodzinnych.

9 - Karma uczy człowieka rozwijać siłę woli. Życie będzie stawiać go w takie ramy, kiedy będzie czuć brak wsparcia. Przyjaciele zazwyczaj będą się trafiać słabsi niż on sam. W przeszłości człowiek mógł mało komu dawać wsparcie i teraz sam będzie jego oczekiwał, pragnął. Człowiek powinien nauczyć się tego, co w życiu jest korzystne, dobre, a co nie. W przeszłości gonił za tym, co w rezultacie nie było mu całkiem przydatne. Należy dodać jeszcze, że dana liczba wskazuje na to, że człowiek już podążał drogą duchową i wiele spraw było przed nim otwartych, ale on z jakichś to przyczyn zszedł z wiodącej do Boga drogi i teraz przyjdzie mu nadrabiać straty.


Emma Lange - Ezo-Land 5